Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

 

KURSY PRZESZKOLENIA KADRY REZERWY W 2019 ROKU.

1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia odpowiednio wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

2. Na kursy przeszkalania kadry rezerwy kieruje się żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które

 • nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne,
 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”,
 • posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się im nadanie takiego przydziału,
 • są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.
 • ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

3. Otrzymanie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, że tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej zgodnie z potrzebami SZRP.

 

WYMOGI DLA KANDYDATÓW NA KURS OFICERSKI:

 1. Na kursy oficerskie mogą zgłaszać się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.
 2. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe.
 3. Na kurs oficerski w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa mogą zgłaszać się osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe i zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, 
  w której będą szkoleni.
 4. Kandydaci powinni zwrócić uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

WYMOGI DLA KANDYDATÓW NA KURS PODOFICERSKI:

 1. Na kursy podoficerskie mogą zgłaszać się chętni, którzy pełnili czynną służbę wojskową: zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą, bądź też odbyli inne formy czynnej służby wojskowej i posiadają wykształcenie średnie.
 2. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym,
  w którym odbędzie się szkolenie.
 3. Kandydaci powinni zwrócić uwagę na konieczność właściwego przygotowania do sprawdzianu ze sprawności fizycznej.

UWAGA!

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest zdanie egzaminów końcowych, w tym ze sprawności fizycznej zgodnie z normami zawartymi
w Rozporządzeniu MON z dnia 12.02.2010 r. (Dz.U. 2014, poz. 848 j.t.).

Uczestnikom kursów przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące żołnierzom rezerwy uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych zgodnie z załącznikiem
do Rozporządzenia MON z dnia 13.01.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 171).
 
Osoby zainteresowane szkoleniem kursowym składają do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach właściwy wniosek.

    Złożenie wniosku przez ochotnika nie powoduje obowiązku powołania go do odbycia ćwiczeń wojskowych, natomiast traktowane jest jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
261-174-736 oraz 261-174-710

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Wesoła 29
25-353 Kielce
tel. 261174717
fax. 261174707
wkukielce@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.